Legitimerad psykolog sedan år 2007.

Allmänt om KBT

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är en evidensbaserad terapiform som grundar sig på inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

I KBT tränar du/ni som klient/er på att se hur tankar, känslor, fysiska reaktioner och beteenden hänger ihop, vilket är viktigt för att hitta nya sätt att hantera svårigheter. Vi tittar både på inlärningshistoria och på hur svårigheterna vidmakthålls i nuet och jobbar med såväl praktisk beteendeförändring som ökad acceptans för det som inte går att förändra.

Terapin präglas av ett aktivt samarbete mellan dig/er som klient/er och mig som psykolog. Din/er uppgift är att bidra med kunskap om svårigheterna, men också med engagemang och motivation till förändring. Min uppgift är att ge forskningsbaserad behandlingskompetens, vilket bl a innebär att vi formulerar tydliga mål för behandlingen som vi löpande stämmer av mot, och att du/ni jobbar med hemuppgifter mellan sessionerna för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt.

Ofta omfattar behandlingskontakten 5-20 sessioner, 45 min om det är en individualterapi och 60 min om det är en parterapi.

Parterapi (IBCT)

Relationsproblem tillhör de problemområden som KBT visat sig effektiv för och den manualbaserade terapi som i nuläget har bäst forskningsstöd för just par är IBCT (Integrative Behavioral Couples Therapy). IBCT går ut på att jobba både med förändring, genom t ex problemlösning och kommunikationsträning, och med acceptans för olikheter.

När du och din partner söker parterapi inleder vi en bedömningsfas i tre steg: vi börjar med ett gemensamt samtal där vi utforskar problemområden, er gemensamma historia och era mål med terapi. Efter det kommer jag vid behov att träffa var och en av er för ett individuellt samtal där vi tittar närmare på hur ni haft det i era ursprungsfamiljer, hur tidigare kärleksrelationer sett ut och vad ni har för individuella sårbarheter som påverkar och påverkas av parrelationen. Avslutningsvis ses vi i ett gemensamt återkopplingssamtal, där jag sammanfattar delar av det som framkommit och vi tillsammans lägger upp terapin utifrån en kombination av min kliniska erfarenhet och era önskemål.

Längden på terapin varierar men vanligtvis ses vi 5-10 gånger. De gemensamma sessionerna är 60min långa, de individuella 45 min.

Välkommen

På Sofia Backman Psykologi möter du mig, Sofia Backman, legitimerad psykolog sedan år 2007. Efter att ha jobbat länge på företaget WeMind startar jag eget i januari 2020 och tar emot vuxna som söker.

Kontakta mig

Hornsbruksgatan 15
117 34 Stockholm

Telefon: 072-341 56 89
Epost: psykologi@sofiabackman.se

Sofia Backman, legitimerad psykolog sedan år 2007.

Om oss

På Sofia Backman Psykologi möter du mig, Sofia Backman, legitimerad psykolog sedan år 2007. Efter att ha jobbat länge på företaget WeMind startar jag eget i januari 2020 och tar emot vuxna som söker evidensbaserad terapi, antingen på plats på vår mottagning i Hornstull i Stockholm eller över internet.

Kontakta oss

Hornsbruksgatan 15
117 34 Stockholm

Telefon: 072-341 56 89
Epost: psykologi@sofiabackman.se